Kategorie

 


» HUNGARIA 04 - 2010 - I.

Hungaria - Örkény 4.4.2010

Geotrupes mutator (Marsham,1802)


Brzce jarní rychlá návštěva lokality zpočátku nevypadala na první ligu... Foukal docela studený vítr, bylo pod mrakem a na uhlazených pastvinkách nebyl vidět pohyb ovcí ani skotu. V dálce se proháněl otužilý koník, a my zběsile lustrovali suché - nejspíš týdenní ovčince. Zanedlouho jsme objevovali i čerstvější stopy po nedávné pastvě, a začaly se ozývat větrem přerušované kolegiální výkřiky latinských jmen hnojníků... Asi po 2 hodinách jsme objevili čerstvě zdupanou pastvinu ovcemi, jenž byly za kopcem, a také výběh s pár koňmi a oslem, kde bylo několik desítek "střapáčů", ve kterých se to hemžilo koprofágy a hlavně - vysněnými Geotrupy mutatory...

Kromě zmíněného "mutatora" a spousty obvyklejších druhů koprofágů byly překvapením sporadické nálezy Onthophagus (Pal.) gibbulus (Pallas,1781), Aphodius (Biralus) satellitius (Herbst,1789), A.(Labarrus) lividus (Olivier,1789), a také nečekaný masový výskyt Aphodius (Mel.) punctatosulcatus Sturm,1805, A.(Esymus) merdarius (Fabricius,1775) a A.(Eudolus) quadriguttatus (Herbst,1783), což svědčí o vysoké půdní a botanické kvalitě lokality...


Pastviny poblíž Örkény

Pastviny poblíž Örkény

"Aphodius" s Davidem

Rozborka...


Pastviska

Pastviska

Výlisek Bufo viridis po vycházce skotu

Aphodius a "tácková metoda"...


Aphodimánia

Aphodimánia

Aphodimánia

Honza v akci..


David v akci..

Statek honáků

Bolboviště

Bolboviště


Stádečko

Producenti "kopro-paštiky"

Sprašové břehuliště

Koláček..


Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus Sturm,1805

Slíďák úhorní Geolycosa vultuosa (C.L.Koch, 1838)

Slíďák úhorní Geolycosa vultuosa (C.L.Koch, 1838)

Kolektivní probírka..


G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)


G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)


G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)

G. mutator (Marsham,1802)

Pastvinky


Pastvinky

Dicercami a Megopisy schvácený topol...

Pokračování námluv i po vyrytí..

Námluvy pokračují...


Námluvy pokračují...

Geotrupes mutator "Live Show"

Kobylinec alébrž "frgál"

Mulinec


Smaragdový samec

Smaragdový samec

Smaragdový samec

Díky brácho !


Pastvinka a Dan

David boduje...

Parádník Lygaeus equestris (Linnaeus,1758)

Oddech u rybníčku..