Kategorie

 


» HUNGARIA 05-2009

Hortobagy Némzeti Park - severozápadní vstupní brána

Ráj Dorcadionů

Pastviska na slaniscích

Bezútěšné pláně pastvin


Cesta pusztou k salaším

Pryšce, přežívající na pusztách jen díky své hořké chuti...

Pedestredorcadion kaszabi Breuning, 1956

Pedestredorcadion kaszabi Breuning, 1956


"Modrošedá travička" - živná rostlina P.kaszabi

Pastviska s bílým skotem

Honza

"Kyselina" zkouší voltáž v drátech...


Pastvisko

Puszta se salaší

Bílý (šedý) dlouhorohý skot s nejasným středoasijským původem, - dědictví Hunů

Bílý skot


Bílý skot

Bílý skot

Typická salaš se střechou z rákosových hatí, chránící skot a ovce před poledními vedry a nočním chladem slanisek

"Kyselina" s Honzou zkoumají kravinec...


Typické světlinky v nízkých trávnících, - biotop Dorcadionů, Majek a Cicindel

Nízký trávníček se světlinkami a jahodníkem, - biotop Carinatodorcadionů aethiops

Nízké stepní trávníky na pusztách

Nízké stepní trávníky na pusztách


Nízké stepní trávníky na pusztách

Nízké stepní trávníky na pusztách

Dipsacus fullonum

Carinatodorcadion aethiops (Scopoli, 1763)


Carinatodorcadion aethiops (Scopoli, 1763)

Carinatodorcadion aethiops (Scopoli, 1763)

Travnaté pastviny s hojným výskytem Meloe proscarabaeus

Travnaté pastviny s hojným výskytem Meloe proscarabaeus


"Šrouborohé ovce"

Carinatodorcadion cervae v úkrytu

Carinatodorcadion cervae Frivaldsky, 1892

Carinatodorcadion fulvum (Scopoli, 1763)


Carinatodorcadion fulvum (Scopoli, 1763)

Meloe proscarabaeus (Linnaeus, 1758) - párek pří zásnubní honičce...

Pentodon idiota - typický obyvatel stepních slanisek

Pentodon idiota (Herbst, 1789)


Močál vedle silnice - nouzová lokalita Aphodiů niger v době totálního sucha...

Detail mokřadu v kanále vedle komunikace

Kolega Honza při dobývání A. nigerů z provizorní bažinky...

Puszta


Stepní světliny, zbytky po vyschlých kalužích

Pryšce

Pastviny

Stáje pro dobytek


Trávní společenstva

Pastviska

Martn a Honza

Salaš


Trávníky na okraji puszty, - biotop Meloe variegatus

"Prérijní" vítr, česající stepní trávu pastvisek

Cesta pastevců gulya pusztou

Krajinka s odvodňovacími kanály


Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793

Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793

Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793

Carinatodorcadion fulvum (Scopoli, 1763) - pářící se dvojice


Detail stepky

Phleum sp.

Suchem popraskaná polní cesta

Zprohýbané plotny z bláta, vytvořené prudkým oteplením


Obří mokřadní nosatec rodu Sphenophorus

Sphenophorus sp.

Sphenophorus sp.

Royal merino...


Neskutečná žluť řepky...

Řepkové pole, - škoda, že nejde prezentovat také tu silnou vůni pylu...

Moderní replika salaše - past na fotografy a agroturisty...

Divné ovce - "minizubři"


Typická hortobágyiská csárda

"Prokletí řidičů"....

Patrós csárda (guláš v kotlíku byl super !)

Blízké okolí Tiszy


Blízké okolí Tiszy

Blízké okolí Tiszy

Blízké okolí Tiszy

Pozdní odpoledne a loučení s župou Hajdú-Bihar....


Pedestredorcadion kaszabi Breuning, 1956

Pedestredorcadion kaszabi Breuning, 1956

"El Diablo´" - Meloe proscarabaeus

Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793


Pentodon idiota (Herbst, 1789)

Průzkum a debata o vlhkosti pod povrchem bláta...

Lidský stabilizátor obrazu při focení D.kaszabi na makro...

Analýza obyvatel kravince...