Kategorie

 NOVINKY NA ACMAEODERINI ORBIS

NOVÉ:

ASCALAPHIDAE - GALERIE

Vzhledem k faktu, že tento nádherný hmyz, jak jsem zjistil, má u nás mnoho obdivovatelů, založil jsem zde galerii fotografií rodu Libelloides, a také galerii ostatních rodů ploskorohů světa, kde budou s Vaší pomocí dosud neurčené druhy, jak doufám, postupně opatřeny správnými druhovými jmény. Věřím, že galerie, dík solidním fotografiím, bude sloužit všem pro dourčení odchycených kusů, a potěší i oko zkřehlého entomologa za chladných zimních večerů...

CATOCALA GALLERY

Již zaběhlá galerie téměř všech druhů palaearktických Catocal byla doplněna o některé další vzácné druhy i zvláštní barevné formy.

NEARCTIC ACMAEODERINI - v tomto odkazu můžete shlédnout seznam Acmaeoderini USA a Canady, také spoustu fotografií severoamerických zástupců tribu, a fotografie typových exemplářů z databáze muzea komparativní entomologie Harvardské University. V tomto odkazu se také budu snažit aktualizovat data, s všemožným využitím dostupných dílčích databází mých amerických kolegů. Cílem není ovšem dbát na neposkvrněnou validitu amerických checklistů a úplnost galerií fotek druhů, jde především o to, abyste si také udělali jakousi ucelenou představu o amerických druzích acmaeoder, jejich zajímavých tvarech a barvách, a v neposlední řadě o jejich překvapivě blízké podobnosti s druhy evropskými... V zimě přibude ještě obdobná početná galerie a seznam Acmaeoderini Mexika, země, kde jsou asi acmaeodery ve svých tvarech a barvách nejbizarnější...

Podobně bude sestavena fotogalerie afrických a madagaskarských druhů. K sestavení jejich validního seznamu je ovšem zapotřebí téměř nadlidského úsilí, takže začneme asi zpočátku jen galerií představitelů africké acmaeoderoidní fauny, posléze se snad k úplnému checklistu dopracujeme...

Nyní průběžně probíhá vkládání HQ fotografií nejtypičtějších zástupců tribu Palaearctu do druhové databáze v odkazu Palaearctic Gallery. Jde mi o to, aby v každém podrodu či rodu bylo možno shlédnout nejběžnější druhy acmaeoder, především z Evropy, Mediteránu a malé a střední Asie. Postupně budu přidávat fotografie cca 250 druhů. Upozorňuji Vás všechny na fakt, že nebudu do galerie vkládat fotografie druhů blízce podobných, jenž by nebyly pouhým pohledem odlišitelné, takže například skupina druhů zahrnující 12 druhů, bude zastoupena jen cca 2 - 3 druhy. Není tedy v žádném případě vždycky možné podle fotografií determinovat dovezený materiál z expedic, byť by byly sebedokonalejší - to lze jen v případě jasně barevně a morfologicky definovaných druhů, což byl také záměr této galerie - suverénní druhy si můžete určovat sami...

V odkazu EXPEDITIONS MAGHREB můžete vidět výběry fotografií z expedice na jih Maroka, na hranici koncových partií AntiAtlasu a Sahary. Akce byla zaměřena především na Acmaeoderini a Buprestidae, spolu s Trichodes a Cleridae zmíněné oblasti. Galerii jsem rozdělil do 7 témat, aby kdokoli z Vás, co ještě nebyl v Maroku, získal ucelený obraz o destinaci a tamních poměrech...

V odkazu LIGHT TRAPS hodlám shromažďovat veškeré svoje fotky lovů na jakákoliv světelná spektra a lapače. Rád vložím i Vaše fotografie i např. s výsledky svícení - lze doplnit o informace - lokalita, datum, typ spektra, počasí, čas, wind info apod.

STARŠÍ:

V sekci Taxonomy of the Tribe najdete kompletní aktualizované taxonomické rozdělení tribu Acmaeoderini. Nejvýznamějšími změnami bylo vyjmutí rodu Richtersveldia Bellamy, 2005 z podtribu Notomorphina v tribu Acmaeoderini - nyní je zařazen v tribu Polycestini, neboť byla prokázána morphologická příbuznost s rody Ptosima Solier, 1833 a Sponsor Gory & Laporte, 1839.

Podrod Brachmaeodera Volkovitsh & Bellamy, 1992 byl na základě evoluční morphologie rekvalifikován do samostatného rodu, dříve byl zařazen v rodu Acmaeodera Eschscholtz, 1829 jako sg.

Další změnou je zařazení nového, zatím monotypického rodu Thaichinula Volkovitsh, 2008.

Tyto změny navazují na nedávné zařazení podrodu Medvedevera Volkovitsh, 2006 do rodu Acmaeodera Eschscholtz, 1829.

STABILIZOVANÉ:

V katalogu druhů - v sekci PALAEARCTIC SPECIES již můžete vidět aktuální seznamy všech validních druhů v palearktických rodech, jejich synonyma a země výskytu. Seznamy druhů nejsou seřazeny jako obvykle abecedně, a to proto, že tato databáze vznikala již před rokem 2001, a byla postupně doplňována z různých seriozních pramenů, a to dlouho před vydáním Palaearctického katalogu. Dalším důvodem analfabetického řazení jmen je ještě také skutečnost, že moje první databáze druhů byla na počátku sestavována podle zjevně patrné mezidruhové příbuznosti - \"druhových skupin\", navazujíce tak na systém \"grup\" M.G.Volkoviče ( ZIN, Petrohrad )...

Tím ovšem není nikterak popřena aktuální úplnost seznamu, - právě naopak, objevují se v něm i nově popsané druhy... Seznamy jsou obohaceny i o má vlastní faunistická data výskytu některých druhů, které jsem lovil, a o data sběrů mých některých kolegů, kterým děkuji za poskytnuté informace i materiál.

© Acmaeodera 2008